Thống kê XSMB 13/03/2023 thứ 2 hôm nay miễn phí

Thống kê xổ số miền Bắc VIP hôm nay Thứ 2 ngày 13/03/2023 miễn phí, chuẩn xác với những con lô tô, đầu đuôi và đặc biệt hay về. Thống kê XSMB hàng ngày với xác suất trúng cao, được nhiều người chơi xổ số quan tâm và lựa chọn.

Top 3 con lô tô đài miền Bắc được bình chọn hôm nay. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 con bên dưới để làm bạch thủ luôn nhé.
- Con lô thứ 1: 87
- Con lô thứ 2: 68
- Con lô thứ 3: 89
Làm sao để biết được hôm nay có những con lô nào về? Mời các bạn xem lại kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 tuần trước ngày 06/03/2023, rồi chúng ta sẽ có câu trả lời cho những con lô hôm nay.

 

XSMB Thứ 2 ngày 06/03/2023

14NL 15NL 18NL 3NL 4NL 5NL 7NL 9NL
ĐB
39919
G.1
34271
G.2
8925208794
G.3
579172393404144223589015500374
G.4
7287691636856225
G.5
756588262483805736718416
G.6
746208679
G.7
47739723
0 08
1 19 ,17 ,16 ,16
2 25 ,26 ,23
3 34
4 44 ,46 ,47
5 52 ,58 ,55 ,57
6 65
7 71 ,74 ,71 ,79 ,73
8 87 ,85 ,83
9 94 ,97

 

Từ bảng kết quả trên và kết hợp kết quả XSMB của các ngày Thứ 2 hàng tuần, thì những lô có tỉ lệ trúng cao nhất trong kết quả thống kê XSMB 13/03/2023  là: 62, 16, 04
Xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm 2022 và 2023 mới nhất (hay còn gọi là thống kê giải đặc biệt theo tổng):

 

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB 2022

ThángNgày Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Th.05 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12
01 10676
3
  24876
3
76007
7
81691
0
31918
9
01697
6
46555
0
69488
6
35019
0
99876
3
52770
7
02 93494
3
  09390
9
61762
8
94479
6
51768
4
50554
9
36335
8
03138
1
64668
4
67246
0
24523
5
03 37061
7
  42113
4
87767
3
48243
7
89242
6
86690
9
37686
4
47153
8
65169
5
66819
0
10576
3
04 46330
3
67147
1
42399
8
12941
5
79110
1
60832
5
50239
2
27492
1
62111
2
51859
4
75371
8
05028
0
05 10619
0
23184
2
84917
8
54997
6
78054
9
05479
6
68404
4
49513
4
01548
2
80983
1
33487
5
13454
9
06 98437
0
76101
1
78356
1
17538
1
20116
7
11584
2
76796
5
74873
0
44816
7
26450
5
77471
8
84807
7
07 33657
2
28958
3
74079
6
98245
9
73301
1
87525
7
91796
5
80395
4
51169
5
13037
0
04067
3
85979
6
08 98969
5
96534
7
62593
2
43769
5
51139
2
28977
4
66224
6
76821
3
75743
7
94309
9
66130
3
38522
4
09 93093
2
35498
7
08663
9
34194
3
05659
4
08181
9
10295
4
00180
8
01293
2
96669
5
57765
1
93971
8
10 08845
9
23768
4
72929
1
25295
4
35106
6
08391
0
17772
9
42119
0
17535
8
71218
9
71610
1
82978
5
11 55427
9
49104
4
61349
3
86317
8
27724
6
29224
6
02801
1
44082
0
99951
6
92034
7
81736
9
20815
6
12 88903
3
85672
9
31953
8
81358
3
55065
1
17818
9
23151
6
93970
7
55448
2
67145
9
78611
2
65180
8
13 46638
1
82472
9
66650
5
76864
0
29436
9
89927
9
95155
0
40306
6
21776
3
65353
8
96305
5
96688
6
14 87219
0
35862
8
48563
9
96764
0
30775
2
52762
8
32850
5
90213
4
66581
9
57974
1
12834
7
48507
7
15 20222
4
87296
5
01067
3
54045
9
93649
3
79716
7
38114
5
19117
8
87354
9
79638
1
91006
6
92059
4
16 55431
4
89562
8
18513
4
36554
9
17713
4
90524
6
77064
0
05904
4
48715
6
35546
0
50578
5
13086
4
17 88041
5
38755
0
04440
4
87347
1
58553
8
68274
1
66327
9
54182
0
55890
9
15677
4
05776
3
71424
6
18 46384
2
29996
5
90202
2
80436
9
69049
3
87190
9
36713
4
92993
2
14894
3
07253
8
32592
1
32505
5
19 76930
3
92264
0
39218
9
78864
0
49968
4
66449
3
53393
2
75303
3
62198
7
68879
6
66534
7
90230
3
20 71085
3
88182
0
04348
2
58953
8
78195
4
71808
8
25496
5
10211
2
50221
3
27465
1
80770
7
40448
2
21 78645
9
89665
1
76044
8
89291
0
85198
7
81571
8
27404
4
17965
1
44823
5
50000
0
52091
0
74562
8
22 74954
9
41055
0
43218
9
31695
4
24547
1
50846
0
04093
2
60652
7
76777
4
31698
7
30529
1
65438
1
23 28383
1
25351
6
38074
1
77318
9
29213
4
97140
4
15361
7
63437
0
79436
9
12843
7
47779
6
33027
9
24 97132
5
16480
8
71400
0
97285
3
97218
9
49677
4
22857
2
24832
5
08154
9
05499
8
75996
5
09534
7
25 20653
8
09401
1
88460
6
99368
4
87109
9
36768
4
69502
2
28670
7
59509
9
50604
4
36819
0
95636
9
26 98409
9
07631
4
15972
9
32047
1
41717
8
46970
7
00558
3
89151
6
93712
3
19739
2
67896
5
03400
0
27 16440
4
70968
4
80965
1
02541
5
29667
3
62171
8
09155
0
89617
8
77390
9
89604
4
67857
2
97797
6
28 83926
8
89075
2
20182
0
47202
2
57318
9
13149
3
56590
9
68144
8
41946
0
32041
5
65507
7
55145
9
29 11699
8
  59903
3
58339
2
87354
9
38892
1
92303
3
75965
1
92129
1
73887
5
25380
8
51849
3
30 67466
2
  89914
5
59924
6
12512
3
58839
2
96409
9
96955
0
89651
6
05085
3
98112
3
54112
3
31     12239
2
  39725
7
  50267
3
92467
3
  93343
7
  55291
0

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB 2023

ThángNgày Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Th.05 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12
01 10676
3
  24876
3
76007
7
81691
0
31918
9
01697
6
46555
0
69488
6
35019
0
99876
3
52770
7
02 93494
3
  09390
9
61762
8
94479
6
51768
4
50554
9
36335
8
03138
1
64668
4
67246
0
24523
5
03 37061
7
  42113
4
87767
3
48243
7
89242
6
86690
9
37686
4
47153
8
65169
5
66819
0
10576
3
04 46330
3
67147
1
42399
8
12941
5
79110
1
60832
5
50239
2
27492
1
62111
2
51859
4
75371
8
05028
0
05 10619
0
23184
2
84917
8
54997
6
78054
9
05479
6
68404
4
49513
4
01548
2
80983
1
33487
5
13454
9
06 98437
0
76101
1
78356
1
17538
1
20116
7
11584
2
76796
5
74873
0
44816
7
26450
5
77471
8
84807
7
07 33657
2
28958
3
74079
6
98245
9
73301
1
87525
7
91796
5
80395
4
51169
5
13037
0
04067
3
85979
6
08 98969
5
96534
7
62593
2
43769
5
51139
2
28977
4
66224
6
76821
3
75743
7
94309
9
66130
3
38522
4
09 93093
2
35498
7
08663
9
34194
3
05659
4
08181
9
10295
4
00180
8
01293
2
96669
5
57765
1
93971
8
10 08845
9
23768
4
72929
1
25295
4
35106
6
08391
0
17772
9
42119
0
17535
8
71218
9
71610
1
82978
5
11 55427
9
49104
4
61349
3
86317
8
27724
6
29224
6
02801
1
44082
0
99951
6
92034
7
81736
9
20815
6
12 88903
3
85672
9
31953
8
81358
3
55065
1
17818
9
23151
6
93970
7
55448
2
67145
9
78611
2
65180
8
13 46638
1
82472
9
66650
5
76864
0
29436
9
89927
9
95155
0
40306
6
21776
3
65353
8
96305
5
96688
6
14 87219
0
35862
8
48563
9
96764
0
30775
2
52762
8
32850
5
90213
4
66581
9
57974
1
12834
7
48507
7
15 20222
4
87296
5
01067
3
54045
9
93649
3
79716
7
38114
5
19117
8
87354
9
79638
1
91006
6
92059
4
16 55431
4
89562
8
18513
4
36554
9
17713
4
90524
6
77064
0
05904
4
48715
6
35546
0
50578
5
13086
4
17 88041
5
38755
0
04440
4
87347
1
58553
8
68274
1
66327
9
54182
0
55890
9
15677
4
05776
3
71424
6
18 46384
2
29996
5
90202
2
80436
9
69049
3
87190
9
36713
4
92993
2
14894
3
07253
8
32592
1
32505
5
19 76930
3
92264
0
39218
9
78864
0
49968
4
66449
3
53393
2
75303
3
62198
7
68879
6
66534
7
90230
3
20 71085
3
88182
0
04348
2
58953
8
78195
4
71808
8
25496
5
10211
2
50221
3
27465
1
80770
7
40448
2
21 78645
9
89665
1
76044
8
89291
0
85198
7
81571
8
27404
4
17965
1
44823
5
50000
0
52091
0
74562
8
22 74954
9
41055
0
43218
9
31695
4
24547
1
50846
0
04093
2
60652
7
76777
4
31698
7
30529
1
65438
1
23 28383
1
25351
6
38074
1
77318
9
29213
4
97140
4
15361
7
63437
0
79436
9
12843
7
47779
6
33027
9
24 97132
5
16480
8
71400
0
97285
3
97218
9
49677
4
22857
2
24832
5
08154
9
05499
8
75996
5
09534
7
25 20653
8
09401
1
88460
6
99368
4
87109
9
36768
4
69502
2
28670
7
59509
9
50604
4
36819
0
95636
9
26 98409
9
07631
4
15972
9
32047
1
41717
8
46970
7
00558
3
89151
6
93712
3
19739
2
67896
5
03400
0
27 16440
4
70968
4
80965
1
02541
5
29667
3
62171
8
09155
0
89617
8
77390
9
89604
4
67857
2
97797
6
28 83926
8
89075
2
20182
0
47202
2
57318
9
13149
3
56590
9
68144
8
41946
0
32041
5
65507
7
55145
9
29 11699
8
  59903
3
58339
2
87354
9
38892
1
92303
3
75965
1
92129
1
73887
5
25380
8
51849
3
30 67466
2
  89914
5
59924
6
12512
3
58839
2
96409
9
96955
0
89651
6
05085
3
98112
3
54112
3
31     12239
2
  39725
7
  50267
3
92467
3
  93343
7
  55291
0

 

Những con lô gan miền Bắc được cập nhật mới nhất hôm nay Thứ 2 ngày 13/03/2023 trong bảng bên dưới:

 

Thống kê lô gan miền Bắc 12/03/2023

Lô Gan Số lần chưa về Ngày về gần nhất Gan CĐ
72 19 lần 19/02/2023 22
31 18 lần 20/02/2023 23
80 16 lần 22/02/2023 20
06 12 lần 26/02/2023 27
42 9 lần 01/03/2023 25
93 9 lần 01/03/2023 23
15 8 lần 02/03/2023 27
54 8 lần 02/03/2023 22
82 8 lần 02/03/2023 26
91 8 lần 02/03/2023 25

Thống kê lô gan miền Bắc 13/03/2023

Lô Gan Số lần chưa về Ngày về gần nhất Gan CĐ
72 20 lần 19/02/2023 22
31 19 lần 20/02/2023 23
42 10 lần 01/03/2023 25
93 10 lần 01/03/2023 23
15 9 lần 02/03/2023 27
54 9 lần 02/03/2023 22
82 9 lần 02/03/2023 26
91 9 lần 02/03/2023 25
98 9 lần 02/03/2023 24
29 7 lần 04/03/2023 25

 

 

Đừng quên theo dõi trực tiếp online kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần tại đây: https://xosothienphu.com/xsmb-thu-2-xstd.html
Thần tài sẽ luôn mỉm cười với những ai theo dõi trang " Dự Đoán Xổ Số Chấm Co " mỗi ngày. Tâm linh không đùa được đâu wink
Tất cả các
thống kê xổ số miền Bắc trên đây cũng chỉ là kết quả phân tích. Không phải là kết quả thật sự từ công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Những con lô trong bài viết này được phân tích và suy luận từ kết quả thực tế của những ngày trước đó, để quý vị có thêm nhiều lựa chọn khi tham gia chơi xổ số. Chúng tôi hoàn toàn không khuyến khích các bạn tham gia lô đề dưới mọi hình thức khi không được nhà nước cho phép.